2461040126 ΠΥΡΡΟΥ 8, Κοζάνης siderispark@yahoo.com